Ngày
Giờ
Phút
Giây

Join with 20,000 users & grab 20% DISCOUNT on NotificationX PRO. Use Coupon:

JULY20

Tìm hiểu về Tab 'Hiển thị' trong NotificationX

NotificationX Trình tạo cho bạn toàn quyền kiểm soát cách bạn muốn Thông báo thông báo của mình xuất hiện trên trang web. Hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây để tìm hiểu cách sử dụng 'Trưng bày' tab trong NotificationX:

Bước 1:  Trước hết, đi đến của bạn Bảng điều khiển WordPress và điều hướng đến quản trị wp -> NotificationX -> Trình tạo NotificationX. Sau khi chọn 'Loại thông báo' ưa thích của bạn từ 'Nguồn' tùy chọn và các cấu hình khác, đảm bảo nhấp vào 'Trưng bày' chuyển hướng.

Bước 2: Bạn sẽ tìm thấy hai phần riêng biệt trong 'Trưng bày' tab: Hình ảnh & Tầm nhìn. Nếu bạn muốn, bạn có thể hiển thị một hình ảnh mặc định cho người dùng. Trong thời gian chờ đợi, hãy bật tùy chọn 'Hiển thị Gravatar', nếu bạn muốn hiển thị gravatar của người dùng trong thông báo thông báo của mình.

Hơn nữa, bạn có thể kiểm soát nơi bạn muốn cảnh báo thông báo được hiển thị. Bạn thậm chí có thể chỉ định các trang mà bạn muốn nó hiển thị hoặc thậm chí ẩn từ đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể hiển thị các thông báo bật lên dựa trên vai trò của người dùng.

Bạn sẽ có thể chọn trong số tất cả các điều khiển đó -

1. Trang trước
2. Trang blog
3. Tất cả bài viết, trang và loại bài tùy chỉnh
4. Tất cả bài viết
5. Tất cả các trang
6. Tất cả các tệp đính kèm
7. Trang tìm kiếm
8. Trang lỗi 404
9. Tất cả tài liệu lưu trữ
10. Tất cả các tài liệu lưu trữ
11. Tất cả lưu trữ thẻ
12. ID bài đăng hoặc trang tùy chỉnh

 

Đây là cách bạn có thể kiểm soát cửa sổ bật lên thông báo của mình bằng cách thiết lập thời gian, địa điểm và cho ai hiển thị thông báo đó bằng cách sử dụng 'Trưng bày' tab trong NotificationX.

Bị kẹt? Hãy liên hệ với chúng tôi Nhóm hỗ trợ chuyên dụng.

 

Cung cấp bởi BetterDocs