Tích hợp mạnh mẽ với biểu mẫu Elementor

Thiết kế và hiển thị ngay lập tức các cảnh báo đăng ký Biểu mẫu phần tử với NotificationX sẽ phù hợp với thương hiệu của bạn. Dễ dàng tăng số lượng đăng ký và doanh số bán hàng của bạn.
Elementor Form

Hiển thị các hoạt động biểu mẫu phần tử thời gian thực

Thu hút khách hàng điền vào biểu mẫu của bạn bằng cách giới thiệu những người khác đang đăng ký biểu mẫu liên hệ
Elementor Form

Định cấu hình các bước dễ dàng để sử dụng nó

Giao diện siêu dễ dàng để thiết lập biểu mẫu Elementor mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào một cách dễ dàng
Elementor Form
Elementor Form
Elementor Form
Elementor Form

Thêm nhiều tích hợp hơn vào chiến lược của bạn

Tích hợp với các công cụ yêu thích của bạn để tăng tỷ lệ chuyển đổi và xử lý doanh số bán hàng.
  • 00Ngày
  • 00Giờ
  • 00Mins.
  • 00Sec.

Hold On!

We Don’t Want You To Miss 
The Exclusive Discount