Miễn phí so với chuyên nghiệp

So sánh cách NotificationX xếp chồng lên các tính năng

NotificationX là giải pháp Tiếp thị WordPress tốt nhất để tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng cách sử dụng các chiến thuật tiếp thị bằng chứng xã hội và FOMO. Kiểm tra các tính năng NotificationX MIỄN PHÍ và PRO và đưa ra quyết định đúng đắn.

Miễn phí so với Pro 1

Dành thời gian của bạn và so sánh mọi tính năng

Nhiều thông báo

Miễn phí so với Pro 12
Miễn phí so với Pro 2

cảnh báo âm thanh

Miễn phí so với Pro 12
Miễn phí so với Pro 2

Mẫu nâng cao cho nội dung

Miễn phí so với Pro 12
Miễn phí so với Pro 2

Mẫu vị trí

Miễn phí so với Pro 12
Miễn phí so với Pro 2

Báo cáo nâng cao

Miễn phí so với Pro 12
Miễn phí so với Pro 2

Quản lý vai trò

Miễn phí so với Pro 12
Miễn phí so với Pro 2

Chủ đề thiết kế

23

33

Ngừng tìm kiếm xung quanh và đưa ra quyết định đúng đắn

Nhận phiên bản cao cấp và tăng vọt tỷ lệ chuyển đổi của bạn