Google Analytics

Google Analytics 1
Google Analytics 2
Google Analytics 3

Kết nối với Google Analytics & Hiển thị hoạt động trang web

Google Analytics là một trong những nền tảng nổi tiếng nhất để theo dõi và đo lường dữ liệu chi tiết trực tiếp về hiệu suất của khách truy cập. 
Tích hợp Google Analytics với NotificationX sẽ tăng gấp đôi lưu lượng truy cập trang web và tỷ lệ chuyển đổi. Hiển thị các hoạt động thời gian thực và thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng với cảnh báo thông báo bằng chứng xã hội.
Google Analytics 4

Hiển thị các hoạt động Google Analytics

Những cách độc đáo để tác động đến quyết định mua hàng & chuyển đổi khách truy cập của bạn thành khách hàng trả tiền

Google Analytics 5
Google Analytics 6
Google Analytics 7

Nó làm việc như thế nào

Giao diện siêu đơn giản để dễ dàng thiết lập chiến dịch mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào

Google Analytics 8

Google Analytics 9

Google Analytics 10

Google Analytics 11

Tăng sức mạnh với nhiều tích hợp hơn

Tích hợp với các công cụ yêu thích của bạn và tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn

Google Analytics 12
Google Analytics 13
Google Analytics 14
Google Analytics 15
Google Analytics 16
Google Analytics 17
Google Analytics 18
Google Analytics 19
Google Analytics 20
Google Analytics 21