Google Analytics

Kết nối với Google Analytics & Hiển thị hoạt động trang web

Google Analytics là một trong những nền tảng nổi tiếng nhất để theo dõi và đo lường dữ liệu chi tiết trực tiếp về hiệu suất của khách truy cập. 
Tích hợp Google Analytics với NotificationX sẽ tăng gấp đôi lưu lượng truy cập trang web và tỷ lệ chuyển đổi. Hiển thị các hoạt động thời gian thực và thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng với cảnh báo thông báo bằng chứng xã hội.

Hiển thị các hoạt động Google Analytics

Những cách độc đáo để tác động đến quyết định mua hàng & chuyển đổi khách truy cập của bạn thành khách hàng trả tiền

Nó làm việc như thế nào

Giao diện siêu đơn giản để dễ dàng thiết lập chiến dịch mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào

  • 1. chọn Phân tích trang
  • 2. Chọn chủ đề
  • 3. Thêm nội dung
  • 4. xuất bản thông báo

Tăng sức mạnh với nhiều tích hợp hơn

Tích hợp với các công cụ yêu thích của bạn và tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn