Tặng

GiveWP 1
GiveWP 2
GiveWP 3

Tích hợp với GiveWP để nhận thêm quyên góp

Give là plugin đóng góp WordPress hàng đầu. Nó mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng. 

Kết nối NotificationX với GiveWP và giới thiệu các đóng góp gần đây của bạn để gây ảnh hưởng đến các khách truy cập khác quyên góp. Làm nổi bật các hoạt động khách hàng của bạn trực tiếp trên trang web với một quy trình tự động và tăng tỷ lệ đóng góp của bạn.

GiveWP 4

Hiển thị các hoạt động gần đây từ GiveWP

Những cách độc đáo để gây ảnh hưởng để quyên góp & chuyển đổi khách truy cập của bạn thành các nhà tài trợ trả tiền

GiveWP 5
GiveWP 6

Nó làm việc như thế nào

Giao diện siêu đơn giản để dễ dàng thiết lập chiến dịch mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào

GiveWP 7

GiveWP 8

GiveWP 9

GiveWP 10

Tăng sức mạnh với nhiều tích hợp hơn

Tích hợp với các công cụ yêu thích của bạn và tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn

GiveWP 11
GiveWP 12
GiveWP 13
GiveWP 14
GiveWP 15
GiveWP 16
GiveWP 17
GiveWP 18
GiveWP 19
GiveWP 20