Tìm hiểu

LearnDash 1
LearnDash 2
LearnDash 3

Tích hợp với LearnDash để tăng cường chuyển đổi

LearnDash là một hệ thống quản lý học tập WordPress rất phổ biến đang được cung cấp bởi hàng ngàn trang web.

Sky-rocket cho chuyển đổi của bạn bằng cách kết nối LearnDash với NotificationX. Hiển thị cảnh báo đăng ký khóa học LearnDash đáng kinh ngạc trên trang web của bạn đưa nền tảng học tập điện tử của bạn lên một cấp độ mới.

LearnDash 4

Hiển thị các hoạt động LearnDash gần đây

Những cách độc đáo để tác động đến quyết định mua hàng & chuyển đổi khách truy cập của bạn thành khách hàng trả tiền

LearnDash 5
LearnDash 6

Nó làm việc như thế nào

Giao diện siêu đơn giản để dễ dàng thiết lập chiến dịch mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào

LearnDash 7

LearnDash 8

LearnDash 9

LearnDash 10

Tăng sức mạnh với nhiều tích hợp hơn

Tích hợp với các công cụ yêu thích của bạn và tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn

LearnDash 11
LearnDash 12
LearnDash 13
LearnDash 14
LearnDash 15
LearnDash 16
LearnDash 17
LearnDash 18
LearnDash 19
LearnDash 20