Tích hợp Freemius

Tích hợp với Freemius để phát triển sự gắn kết

Freemius là một trong những thị trường phổ biến nhất cho các Plugin và Chủ đề WordPress. Đây là một nền tảng tuyệt vời để bán các sản phẩm WordPress trên toàn thế giới cho các tác giả WordPress.

Kết nối với Freemius Marketplace của bạn và hiển thị các cảnh báo Thông báo bán hàng ấn tượng với sự trợ giúp của NotificaitonX. Giới thiệu Đánh giá Teasers hoặc Tải xuống Thống kê và khuyến khích khách truy cập của bạn đặt niềm tin vào sản phẩm của bạn.

Hiển thị các hoạt động Freemius gần đây

Những cách độc đáo để tác động đến quyết định mua hàng & chuyển đổi khách truy cập của bạn thành khách hàng trả tiền

Nó làm việc như thế nào

Giao diện siêu đơn giản để dễ dàng thiết lập chiến dịch mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào

  • 1. chọn Freemius
  • 2. Chọn chủ đề
  • 3. Thêm nội dung
  • 4. xuất bản thông báo

Tăng sức mạnh với nhiều tích hợp hơn

Tích hợp với các công cụ yêu thích của bạn và tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn