Tải xuống kỹ thuật số dễ dàng

Tích hợp với EDD để tăng cường chuyển đổi

Tải xuống kỹ thuật số dễ dàng là giải pháp thương mại điện tử nổi tiếng nhất cho các sản phẩm kỹ thuật số của bạn. Nó hiện đang được sử dụng bởi hơn 60.000 nền tảng trực tuyến phổ biến.

Thu hút sự chú ý của khách truy cập ngay lập tức bằng cách hiển thị cảnh báo Thông báo bán hàng EDD với sự trợ giúp của NotificationX. Hiển thị cửa sổ bật lên Bán hàng FOMO theo thời gian thực và tăng vọt tỷ lệ chuyển đổi của bạn bằng cách thêm uy tín vào trang web của bạn. 

Hiển thị các hoạt động EDD gần đây

Những cách độc đáo để tác động đến quyết định mua hàng & chuyển đổi khách truy cập của bạn thành khách hàng trả tiền

Nó làm việc như thế nào

Giao diện siêu đơn giản để dễ dàng thiết lập chiến dịch mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào

  • 1. chọn EDD
  • 2. Chọn chủ đề
  • 3. Thêm nội dung
  • 4. xuất bản thông báo

Tăng sức mạnh với nhiều tích hợp hơn

Tích hợp với các công cụ yêu thích của bạn và tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn