Gia sư LMS

Tutor LMS 1
Tutor LMS 2
Gia sư LMS

Tích hợp với LMS gia sư để tăng tuyển sinh khóa học

Gia sư LMS là giải pháp quản lý học tập WordPress để tạo và bán các khóa học trực tuyến một cách dễ dàng.

Tăng tỷ lệ đăng ký khóa học của bạn bằng cách kết nối Tutor LMS với NotificationX. Hiển thị hoạt động đăng ký khóa học thông qua cửa sổ bật lên trên trang web của bạn và thu hút nhiều sinh viên hơn vào nền tảng học tập điện tử của bạn.

Tutor LMS 3

Hiển thị các hoạt động tuyển sinh khóa học gần đây

Những cách độc đáo để tác động đến quyết định mua hàng & chuyển đổi khách truy cập của bạn thành khách hàng trả tiền

Gia sư LMS
Tutor LMS 4

Tutor LMS hoạt động như thế nào với NotificationX

Giao diện siêu đơn giản để dễ dàng thiết lập chiến dịch mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào

Tutor LMS 5

Gia sư

Gia sư LMS 6

Tutor LMS 7

Tăng sức mạnh với nhiều tích hợp hơn

Tích hợp với các công cụ yêu thích của bạn và tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn