Trong khoảng

Sứ mệnh và Tầm nhìn của chúng tôi

NotificationX giúp tăng vọt chuyển đổi và bán hàng của bạn để phát triển doanh nghiệp của bạn.🔥

Đây là một sản phẩm từ Team WPDeveloper. Chúng tôi là một nhóm gồm hơn 40 thành viên và các công cụ hiện đang sử dụng gần 600.000 trang web!

Khoảng 1
0
+
Thành viên trong nhóm
0
+
Sản phẩm WordPress
0
K +
Khách hàng tuyệt vời
0
M +
Tổng số lượt tải xuống

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Khoảng 2

M Asif Rahman

Người sáng lập

Khoảng 3

Nazmul Hasan Rupok

CEO, WPDeveloper

Khoảng 4

Afshana Diya

CMO

Khoảng 5

Priyo Mukul

Nhà phát triển chính

Khoảng 6

Syeda Sanjida Afrin

Giám đốc tiếp thị kỹ thuật số

Khoảng 7

Khan Rafin Ahmed

Hỗ trợ Kỹ thuật & Nội dung

Khoảng 8

Rakibuzzaman

Hoạt hình trực quan

Khoảng 9

Nazmul Hasan

Nhà thiết kế UI / UX

Khoảng 10

Sabbir Ahmed

Nhà thiết kế UI / UX