Đối chiếu

So sánh cách NotificationX xếp chồng lên các tính năng

NotificationX là giải pháp Tiếp thị WordPress tốt nhất để tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng cách sử dụng các chiến thuật tiếp thị bằng chứng xã hội và FOMO. Kiểm tra các tính năng NotificationX và đưa ra quyết định đúng đắn.

Dành thời gian của bạn và so sánh mọi tính năng

Chứng minh nguồn
Thông báo

Giá mỗi năm

0 - $199

0 - $504

$290-$2990

$150-$1890

$90-$790

Thông báo / Ấn tượng

Vô hạn

1K-50K

10K-500K

50k-3000k

1K-50K

Vị trí hiển thị tùy chỉnh

Đã thanh toán
Đã thanh toán
Đã thanh toán
Đã thanh toán

Tích hợp WPForms

Tích hợp Ninja Forms

Tích hợp các hình thức trọng lực

Đã thanh toán
Đã thanh toán

Liên hệ mẫu 7 tích hợp

cảnh báo âm thanh

Đã thanh toán

Phân tích nâng cao

Đã thanh toán
Đã thanh toán
Đã thanh toán
Đã thanh toán
Đã thanh toán

Ngừng tìm kiếm xung quanh và đưa ra quyết định đúng đắn

Nhận phiên bản cao cấp và tăng vọt tỷ lệ chuyển đổi của bạn