Tích hợp MailChimp

Tích hợp với MailChimp để tăng số người đăng ký

MailChimp là nền tảng tiếp thị email phổ biến nhất đang được sử dụng trên toàn thế giới. Chuyển đổi khách hàng tiềm năng mới và phát triển doanh nghiệp của bạn với sự trợ giúp của MailChimp.

Hiển thị cảnh báo đăng ký MailChimp trên trang web của bạn bằng cách sử dụng NotificiationX. Tăng danh sách đăng ký email của bạn bằng cách hiển thị những người đã đăng ký trang web của bạn trong thời gian thực.

Hiển thị các hoạt động MailChimp gần đây

Những cách độc đáo để tác động đến quyết định mua hàng & chuyển đổi khách truy cập của bạn thành khách hàng trả tiền

Nó làm việc như thế nào

Giao diện siêu đơn giản để dễ dàng thiết lập chiến dịch mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào

  • 1. chọn MailChimp
  • 2. Chọn chủ đề
  • 3. Thêm nội dung
  • 4. xuất bản thông báo

Tăng sức mạnh với nhiều tích hợp hơn

Tích hợp với các công cụ yêu thích của bạn và tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn