Tôi có thể tự mình thiết lập NotificationX hay cần nhà phát triển định cấu hình?

Chúng tôi đã tạo NotificationX theo cách mà mọi người có thể sử dụng nó mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào. Cùng với giao diện siêu thân thiện với người dùng, bạn có thể cài đặt và cấu hình nó với một vài cú nhấp chuột. Sau khi bạn có nó trên trang web WordPress của mình, bạn có thể dễ dàng tạo bằng chứng xã hội thông báo trong vài phút vì tất cả các bước đều tự giải thích.

Kiểm tra tài liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ để được hỗ trợ.

Cung cấp bởi BetterDocs