Tôi có thể tự thiết lập NotificationX hay tôi cần một nhà phát triển để cấu hình nó?

Chúng tôi đã tạo NotificationX theo cách mà mọi người đều có thể sử dụng nó mà không cần bất kỳ kiến thức mã hóa nào. Cùng với giao diện siêu thân thiện với nó, bạn có thể cài đặt nó với một vài lần bấm nút. Khi bạn đã có nó trên Trang web của mình, bạn có thể dễ dàng thực hiện các thông báo bằng chứng xã hội đầu tiên của mình trong vài phút vì tất cả các bước đều tự giải thích.

Cung cấp bởi BetterDocs