Làm cách nào để kích hoạt Khóa giấy phép NotificationX?

If you are using the free version of NotificationX, you don’t need to activate the license. If you are using the PRO version, follow the steps below to activate NotificationX license key:

Step 1: Get Your NotificationX License Key #

Đi đến của bạn Tài khoản WPDeveloper. Từ 'Tài khoản của tôi' tab, you will be able to see the NotificationX plugin that you have already purchased. Simply just ‘Copy’ the License Key from there.

activate NotificationX license

Step 2: Activate NotificationX License Key: #

Now, switch back to your WordPress website. Navigate to wp-admin -> NotificationX -> Cài đặt and select the 'Giấy phép' tab. Then, paste your license key and click on the ‘Kích hoạt giấy phép‘ button, as shown below.

activate NotificationX License

After you have successfully activated your License Key, this how the 'Giấy phép' tab sẽ trông giống như:

activate NotificationX license

Xử lý sự cố : #

  1. If you face any issue, you should see an admin notice describing the error such as “Invalid License” or “License Expired“. So, you can understand the license status.
  2. Nếu bạn thấy nó không kích hoạt hoặc không hiển thị bất kỳ thông báo nào, hãy làm mới trang và dọn dẹp bộ đệm của bạn nếu bạn có bất kỳ plugin lưu đệm nào. Sau đó thử lại.
  3. If you still can not figure it out, no worries, tiếp cận với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề.

This is how you can easily activate the license for CHUYÊN NGHIỆP NotificationX. If you have any queries, feel free to liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ. 

Cung cấp bởi BetterDocs