Làm cách nào để cài đặt NotificationX PRO?

Thực hiện theo các bước dưới đây để cài đặt NotificationX PRO:

How To Install NotificationX PRO? #

Bước 1: Hãy chắc chắn rằng bạn có installed & activated the free version of NotificationX. You will need to keep the Free version activated to use the Premium version.

install NotificationX PRO

 

Bước 2: Đi đến của bạn Tài khoản WPDeveloper and under the Tải xuống tab, bạn sẽ thấy các tập tin tải về của bạn. Sau đó, tải tập tin plugin. Nó sẽ trông giống như Notificationx-pro-2.x.x.zip

NotificationX

Bước 3: Sau đó, đi đến của bạn bổ sung trang từ Bảng điều khiển WordPress. Then click on the 'Thêm mới' tùy chọn và Tải lên plugin NotificationX PRO mà bạn đã tải xuống. Sau khi tải lên thành công, nhấp vào 'Cài đặt ngay' cái nút.

install NotificationX PRO

 

Bước 4: After installation is finished, simply click on the 'Kích hoạt' cái nút.

Install NotificationX PRO

After activating the plugin, you can add new notification alerts and configure them as per your preference from the ‘Quick Builder Page’ of NotificationX.

install NotificationX PRO

Sau khi bạn kích hoạt xong CHUYÊN NGHIỆP NotificationX, this is how your ‘Plugins page’ will look:

Install NotificationX PRO

If you have any queries, please liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ.

Cung cấp bởi BetterDocs