Làm thế nào để mua NotificationX PRO?

Thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để mua NotificationX PRO:

Bước 1: Đi đến NotificationX trang của trang web của chúng tôi. Sau đó, chỉ cần điều hướng đến 'Giá cả' phần hoặc nhấn vào 'Bắt đầu' Cái nút. Sau đó, chỉ cần chọn Gói giá và nhấp vào 'Bắt đầu' Cái nút.

NotificationX

Bước 2: Bạn sẽ được chuyển hướng đến 'Thủ tục thanh toán' Trang và NotificationX sẽ là 'Đã thêm vào giỏ hàng'.

NotificationX

Bước 3: Chọn một 'Phương thức thanh toán'. Sau đó, điền vào 'Thông tin cá nhân' và bấm vào 'Mua, tựa vào, bám vào' cái nút.

NotificationX

Bước 4: Cung cấp thông tin thẻ của bạn và nhấp vào 'Trả' cái nút.

NotificationX

Bước 5: Sau khi thanh toán của bạn được thực hiện thành công, bạn sẽ được chuyển hướng đến 'Xác nhận mua hàng' trang. Bạn có thể tải xuống NotificationX plugin từ trang này.

NotificationX

Cung cấp bởi BetterDocs