Heeft NotificationX invloed op de prestaties van mijn website?

No, NotificationX doesn’t affect the site performance. NotificationX only uses neat and tidy code so that it doesn’t make your website heavy. 

Aangedreven door BetterDocs