Adakah NotificationX Mempengaruhi Prestasi Laman Web Saya?

Tidak, NotificationX tidak menjejaskan prestasi tapak. NotificationX hanya menggunakan kod yang kemas dan kemas supaya ia tidak menjadikan laman web anda berat. 

Dikuasai oleh BetulDocs