Adakah NotificationX Mempengaruhi Prestasi Laman Web Saya?

Tidak, tidak. NotificationX hanya menggunakan kod yang kemas dan rapi sehingga tidak menjadikan laman web anda berat. 

Dikuasai oleh BetulDocs