thông báo tên miền chéo

Giới thiệu về Thông báo tên miền chéo từ NotificationX: Hướng dẫn đầy đủ

Hướng dẫn cuối cùng về Thông báo tên miền chéo - một tính năng mới độc quyền từ NotificationX cho phép bạn hiển thị thông báo bằng chứng xã hội tuyệt đẹp từ một trong các trang web WordPress của bạn đến tất cả các trang web khác mà bạn sở hữu, ngay cả những trang không phải WordPress.