Kiểm soát đơn hàng ngẫu nhiên NotificationX

Kiểm soát đơn hàng ngẫu nhiên NotificationX: Bạn cần hiểu gì?

Tìm hiểu cách ngẫu nhiên hóa các cảnh báo bật lên bằng chứng xã hội của bạn và loại bỏ bất kỳ nghi ngờ nào có thể có khỏi tâm trí khách truy cập trang web của bạn bằng cách sử dụng tính năng Kiểm soát Thứ tự Ngẫu nhiên từ NotificationX 2.0.