Send Automated Coupons

How To Send Automated Coupons In WordPress To Retain Customers

Coupons are a great way to retain customers and keep them coming back for more. By automating the process of coupon creation and distribution, businesses can save time and effort while offering customers incentives to make purchases. In this article, we’ll look at how to send automated coupons in WordPress to retain customers and keep them engaged with your business. 

Tiếp tục đọc "How To Send Automated Coupons In WordPress To Retain Customers"
Công cụ tiếp thị trong nước

Best 15 Must-Have Inbound Marketing Tools To Succeed in 2023

Trong thời đại tiếp thị kỹ thuật số, bạn không thể tránh sử dụng các công cụ tiếp thị trong nước cho các chiến lược tiếp thị của bạn. Nếu bạn đã sẵn sàng mở rộng hoạt động tiếp thị của mình với một số lựa chọn công nghệ thông minh, thì bài viết này là dành cho bạn. Ở đây bạn sẽ nhận được 15 công cụ tiếp thị trong nước phải có điều đó có thể giúp bạn thành công trong sự nghiệp tiếp thị hoặc kinh doanh của mình.

Tiếp tục đọc "Best 15 Must-Have Inbound Marketing Tools To Succeed in 2023"

Các plugin tiếp thị qua email

5 Plugin Tiếp thị Email WordPress MIỄN PHÍ tốt nhất cho Trang web của Bạn [So sánh]

Trong thời hiện đại, tiếp thị qua email được coi là một trong những kỹ thuật tiếp thị kỹ thuật số tốt nhất. Và WordPress đã làm cho nó phù hợp hơn với mọi nhà tiếp thị với gói miễn phí các plugin tiếp thị qua email. Nếu bạn đang tìm kiếm một số plugin WordPress miễn phí để tiếp thị qua email, thì bạn chính xác đang ở đúng nơi.

Tiếp tục đọc "Best 5 FREE WordPress Email Marketing Plugins for Your Website [Compared]"